PRIMER KUTATÁS – Szerszámgép vásárlások eredete (2007, 2010, 2012)

augusztus 30, 2016  

 Szerszámgép vásárlások hírforrása Magyarországon (2007, 2010, 2012)

PRIMER KUTATÁS, KÉRDŐÍVES MEGKÉRDEZÉS a FERMAT társaság fémipari – gyártó partnerei körében.

XXX

A 2007 – es, 2010 – es év adatit összehasonlítva szembetűnő az internetes vásárlások alakulása, amely 44% – ról 73% – ra növekedett. A vevők egyre szívesebben vették segítségül az internetet gépkereséseik során. A mutató kétségkívül fontos információforrás a szerszámgép kereskedő cégek számára, hiszen rávilágít arra, hogy stratégiájukban az internetes alkalmazások, szolgáltatások fejlesztése meghatározó tényező és az ez irányú B2B marketinget fontos fejleszteni. A 2012 – es megkérdezés alkalmával az internetes vásárlások terén nem volt jelentős eltérés, csupán egy százalékkal, 72% – ra csökkent az arány (18. ábra).

Pár évvel ezelőtt a papír alapú hirdetések nagyobb befolyással bírtak, napjainkra viszont jelentősen lecsökkent a postai úton történő katalógusküldések száma, hiszen az internet gyorsabb, költségkímélőbb és naprakészebb. Az újságot, mint vásárlási hírforrást felhasználó partnerek száma 2007 – től 2012 – ig egyirányú csökkenést mutat, az arány 37% – ról 17% – ra apadt.

A 2007 – es, 2010 – es adatokat összehasonlítva azt lehet tapasztalni, hogy a fémipari cégek előszeretettel vásárolnak szerszámgépet partnereiktől, még ha az arány mérséklődött is, 89% – ról 73 – % – ra. A visszaesés valószínűleg az internet előretörése és a felszámolások gyakorisága miatt fordult ebbe az irányba. A negatív változás 2012 – ben is folytatódott, hiszen 62% – ra csökkent a partnerektől való vásárlás, viszont a többi hírforráshoz képest még mindig magasabb százalékot mutat, ami annak tudható be, hogy az ipari berendezések vásárlásánál többféle és összetettebb információ szükséges a döntéshez, ezen kívül a bizalom is fontos tényező.

A vásárokon-kiállításokon lehetőség van arra, hogy részletes, személyes és személyre szabott információt kapjon a vevő és jelentős engedményekre is számíthat a helyszínen történő megrendelésekor. Míg 2007 – ben 18% – os volt a kiállítási vásárlások száma, az arány 2010 – re 30% – ra nőtt, viszont 2012 – ben visszaesett 19 % – ra. A relatív alacsony és ingadozó százalékok a kevés számú és egyenlőtlen időbeni eloszlású specifikus szakmai kiállítások számlájára tudhatóak be az adott iparágban illetve az internethasználat rohamos terjedése itt is háttérbe szorítja az adott fórumot.

A 2010 – es válaszokhoz képest a 2012 – es elemzésénél a legszembetűnőbb változás a felszámolásokból történő vásárlás esetén volt érzékelhető, több mint felére, 40% – ról 17% – ra esett vissza. A magyarázatot az aktuális gazdasági helyzetben lehet keresni. A 2009 – es gazdasági válság hatására számos fémipari cég munka nélkül maradt, embereket bocsájtott el, csődbe jutott, aminek következtében megnőtt a felszámolásokon lévő értékesítések száma. A szerszámgéppiacon túlkínálat keletkezett, ami az árakat radikálisan lenyomta. 2007 és 2010 adatait összehasonlítva 17% – ról 40% – ra nőtt az arány, majd a túlkínálat megszűnését követően az arány lecsökkent.

A fémipari cégek gyártóktól-forgalmazóktól történő új szerszámgép vásárlásai növekedést mutattak a 2007 – es és a 2010 – es év viszonylatában, 10% – ról 18% – ra emelkedett. A 2012 – es megkérdezés során az arány nem változott, 18% – on stagnált. A vásárlók fontosnak tartják a minőséget, viszont tőkeerő hiányában a nagy értékű szerszámgépek beszerzése akadályokba ütközik, a pályázati pénzekhez pedig szintén szükséges 60% körüli önerő, amivel csekély számú magyarországi cég rendelkezik. A megrendelők precíz, pontos munkát várnak el a beszállítóktól, ezáltal a vásárlók is igényesebbek lesznek gépvásárlásaik során, ezért valószínűsítem, hogy ez az arány az elkövetkező években növekedést fog mutatni.