Nagyszerű lehetőség ÚJ FERMAT horizont vásárlásához – GINOP 1.2.2-15

augusztus 25, 2016  

FELHÍVÁS
A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására
A felhívás címe:
Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása
A felhívás kódszáma:
GINOP 1.2.2-15
Magyarország Kormányának felhívása a mikro-, kis és középvállalkozások (továbbiakban: KKV) kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a KKV-k versenyképességének javítását. A cél elérését a Kormány a KKV-k együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
 A benyújtott támogatási kérelmekről azok benyújtásától számított 30 nap alatt1 dönt.
 A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 5 millió Ft és 50 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
 Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a támogatás legfeljebb 50%-ának megfelelő, maximum 25 millió Ft összegű előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják2, hogy:
 projektjük megvalósításával hozzájárulnak a fejleszteni kívánó KKV-k munkahelyeinek megtartásához.
 a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet,
 a projekt fizikai befejezését követő két évben növelik nettó árbevételüket, személyi jellegű ráfordításukat és fenntartják foglalkoztatottaik létszámát.

1 A projekt értékelésnek határidejére vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet tartalmazza.
2 A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a felhívás további fejezeteiben.

Kérjük, hogy a támogatási kérelem elkészítése során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása
a) Új eszköz beszerzése – kötelező projektelem
b) Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése – önállóan nem támogatható projektelem
c) Az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás – önállóan nem támogatható projektelem
d) Információs technológia-fejlesztés: kizárólag az új berendezéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek – önállóan nem támogatható projektelem
e) Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés – önállóan nem támogatható projektelem
f) Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések – önállóan nem támogatható projektelem,

További információ:

http://www.szechenyi2020.gov.hu/

FERMAT ÚJ horizontjai az alábbi linken tekinthetőek meg:

http://www.fermatmachinery.com/hu-products

WFC